Kinder Oefentherapie Utrecht | Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Praktijkadres

Kinder Oefentherapie Utrecht Overvecht
Hordenweg 7
3961 KA Wijk Bij Duurstede Nederland
06 1413 9593 neem contact op

Kinderoefentherapie Nederland & Cesar-Mensendieck keurmerk

Aangesloten bij Kinderoefentherapie Nederland en erkend oefentherapeut Cesar.

Welkom

Welkom op de site van praktijk voor kinderoefentherapie Marieke Blok-Huijsman. Op deze site vindt u informatie over de praktijk, kinderoefentherapie en kinderslaapoefentherapie. De praktijk richt zich op het behandelen van baby’s en kinderen met motorische problemen of slaapproblemen. Daarnaast wordt er voorlichting en advies gegeven over de motorische ontwikkeling van kinderen aan o.a. ouders, leerkrachten en basisscholen.

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij spelend leren op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten en soms is er een duidelijke reden voor de afwijkende motorische ontwikkeling. Kinderoefentherapie is erop gericht de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Aanmelding & onderzoek

Na aanmelding en intake wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind en de hulpvraag. Tijdens het onderzoek komen verschillende onderdelen van de motoriek aan bod, en wordt er ook een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind en de leerstrategie. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag dat met ouders/verzorgers besproken wordt.

Wat is kinderslaapoefentherapie

Heeft uw kind moeite met in- of doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Veel slaapproblemen bij kinderen zijn cognitief-gedragsmatig, een kleiner deel kent een lichamelijke oorzaak. Een slaapoefentherapeut bekijkt of er sprake is van “niet willen” slapen of “niet kunnen” slapen.
Er wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt waarin het slaap gedrag en de slaapvoorwaarden van het kind geoptimaliseerd worden. Psycho-educatie over slaap, slaaphygiëne, ontspanningsoefeningen, helpen bij het ontprikkelen en verwerken van de dag.

De Praktijk

In de praktijk worden kinderen behandeld in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar met motorische- of slaapproblemen. Ieder kind is anders, er wordt gezocht naar een juiste afstemming, aanpak en benadering. Spelend leren staat hierbij centraal.

Er is ervaring in het behandelen van motorische problemen bij kinderen met DCD, spraaktaal-problemen, autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, dove en slechthorende kinderen, gedragsproblemen en leerproblemen.

De praktijk heeft een samenwerking met fysiotherapie praktijk: Fysio Frankenhof in Wijk Bij Duurstede.

Marieke Blok-Huijsman

Marieke Blok-Huijsman

In 2004 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Oefentherapie Cesar. Als oefentherapeut heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van kinderen, sinds juni 2007 ben ik gediplomeerd kinderoefentherapeut. In 2018 heb ik een specialisatie afgerond in het behandelen van baby’s en peuters met betrekking tot voorkeurshouding en achterblijvende motorische ontwikkeling. Sinds 2021 ben ik geregistreerd kinderslaapoefentherapeut. Na het succesvol afronden van de cursus slaapoefentherapie en de specialisatie slaapproblemen bij kinderen. Een mooie en waardevolle aanvulling binnen mijn werk met kinderen.

Omdat ik onder andere werkzaam ben binnen het speciaal basisonderwijs heb ik diverse cursussen gevolgd over de bijkomende problematiek van deze kinderen. Ik vind het belangrijk om de therapie af te stemmen op het kind zowel motorisch als didactisch en aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.
Het enthousiasme en de openheid van alle kinderen maakt dat ik het heel erg leuk vind om hen te helpen en te stimuleren in hun motorische ontwikkeling.

Tarieven

De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Mocht er met uw verzekeraar geen contract zijn afgesloten dan worden de tarieven gehanteerd zoals beschreven in dit document.

Klachtenregeling

Als therapeut doe ik al het mogelijke om de zorg te bieden die nodig is. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft, neem dan contact met mij op of bekijk de klachenregeling.

Betalingsvoorwaarden

De praktijk hanteert deze betalingsvoorwaarden.

Patiënt ervaringsonderzoek

Hier vindt u informatie over het patiënt ervaringsonderzoek uitgevoerd door Mediquest.

Privacy reglement

De praktijk hecht veel waarde aan de privacy van uw kind. In het privacyreglement vindt u hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.

terug